ARANACAK KELİMEYİ GİRİN

Kurumsal Yönetim Sistemi Oluşturulması

Kurumsal Yönetim Sistemi Oluşturulması

 

 • Pazarlama Surecinin Oluşturulması

 • Satın Alım Surecinin Oluşturulması

 • Mevcut ve Yeni Çıkabilecek Tarımsal Teşviklerin Takibi

 • Verim-Karlılık Analizleri

 • İş Gücü Analizleri ve Ekip Oluşturma Çalışmaları (Kültürel işlemleri yapabilecek sürekliliği olan ekipler)

 • Arazide Gerçekleştirilmekte Olan Operasyonel Uygulamaların Etkinliklerinin Değerlendirilmesi

 • Risk Yönetim Sureci (Temel risklerin belirlenmesi-bunların giderilmesine ilişkin önlemlerin tespit edilmesi-önleyici uygulamaların takibi ve raporlanması, sigorta işlemleri...)

 • Resmi Kurumlarla İlişkilerin Yönetimi

 • Ar-Ge Çalışmaları

 • “Zero-Waste” (Sıfır Atık) Çalışmaları

 • Arazi Çalışanlarının Eğitimi

 • Maliyetlerin, Gidişatın Takibine Yönelik Raporlama Sistemi Geliştirilmesi

 • Arazinin, Tarımsal Faaliyetin Genel Sevk ve İdaresi

 • İştirak İlişkileri Yönetimi

  YUKARI ÇIK