ARANACAK KELİMEYİ GİRİN

Mevcut Durumun Yönetilmesi

Mevcut Durumun Yönetilmesi

 

 • Detaylı Arazi Vaziyet Planının Hazırlanması (Koordinatlar, Arazi İçi Yapılar, Sulama Bölgesi Bazında Ağaç Cinsleri-Yaşları-Sayıları, Ana Cins-Tozlayıcı Cins Ayrımlarının Yapılması, Yükseklik-Toprak Cinsi-Su Tutma Kapasitesi...)

 • Özgün Bitki Besleme Programının Hazırlanması

 • Entegre Zararlı Mücadele Programının Hazırlanması

 • Kültürel (Çapalama, Budama, Toprak Sürme, Ot Biçme, Yabancı Otla Mücdele, Taş Toplama...) İşlemlerin Planlanması

 • Ekipman Stoğunun Değerlendirilmesi

 • Ekipman İhtiyaç Analizinin Yapılması (İşgücünden kaynaklanan maliyetlerin azaltılması çerçevesinde...Don Önleme Ekipmanları, Dip Kazan, Hasat Römorku, Badem-Ceviz Soyma ve Kırma, Silkeleme, Zeytin Sıkma Makinaları gibi ekipmanlar...)

 • Ekipman Bakım Programlarının Hazırlanması, Programların Takibi ve Maliyetlerin Yönetilmesi

 • Tozlanmanın (Döllenmenin) Yönetimi

 • Sulama Programı Hazırlanması

 • Badem, Ceviz & Zeytin Fidan ve Ağaçları İçin Budama Danışmanlığı-Budama İçin İşçi Temini-Budama İşlemlerinin Denetimi

  YUKARI ÇIK