ARANACAK KELİMEYİ GİRİN

Kurumsal Sorunlar

Kurumsal Sorunlar

 

 

Operasyonel sorunlara ilave olarak, badem ve ceviz yatırımı yapılan bahçelerde bazı kurumsal sorunlar da yaşanmaktadır. Bu sorunlardan bazıları şöyledir:
 • Üretilen Badem, ceviz & zeytinlerin pazarlamasına yönelik düzenli ve sistematik çalışmalar yapılmaması

 • Satın alım (gübre, ilaç, ekipman vb) kurallarının ve düzeninin oluşturulmamış olması

 • Tarımla ilgili teşviklerin düzenli bir şekilde takip edilmemesi

 • Operasyonlara ilişkin verimlilik, maliyet ve etkinliğin analiz edilmiyor olması

 • Operasyonlarda kullanılacak iş gücünün belirlenmesine yönelik analizler yapılmaması, amaca yönelik ekipler yetiştirilmemesi

 • Operasyonel uygulamaların ve yatırım harcamalarının bütçelenmiyor olması, bütçenin/nakit durumunun aylık bazda takip edilmiyor olması

 • Operasyonel risklerin belirlenmemesi-bu risklerin giderilmesine ilişkin önlemlerin tespit edilmemesi-bu riskleri önleyici uygulamaların takip edilmemesi ve raporlanmaması

 • Resmi kurumlarla ilişkilerin düzenli birşekilde yönetilmesine ilişkin bir yapı oluşturulmaması

 • Yeni ürünler/yeni teknolojilere yönelik Ar-Ge çalışmaları yapılmıyor olması

 • Badem, ceviz & zeytin bahçelerinde ortaya çıkan yan ürünlerin (dal, dış kabuk, iç kabuk vb) değerlendirilmiyor olması (Zero-Waste)

 • Operasyonlara ilişkin maliyetin düşürülmesi ve etkinliğin artırılması çerçevesinde özgün ekipler oluşturulmuyor olması, çalışanlara eğitim verilmiyor olması

 • Operasyonel uygulamalara ve mevcut duruma yönelik veri toplamanın yetersiz olması, bu konularda raporlama sisteminin geliştirilmemiş olması

  YUKARI ÇIK