ARANACAK KELİMEYİ GİRİN

Operasyonel Sorunlar

Operasyonel Sorunlar

 

 

Badem, ceviz & zeytin yatırımı yapılan bahçelerde yönetim açısından da çok çeşitli hatalar yapılmakta ve bu hatalar söz konusu yatırımın karlılığını olumsuz etkilemektedir. Bu hatalar genelde şu konularda yoğunlaşmaktadır:
 • Mevcut durumun analizi için detaylı veri toplanmıyor olması ve toplanan verilerin gerektiği şekilde analiz edimiyor olması

 • Lokasyon bazlı ve uzun dönemli iklim analizi yapılmadan yatırım yapılması

 • Toprağın fiziksel analizinin gereği şekilde yapılmaması

 • Su potansiyeli analizinin gereği şekilde yapılmaması

 • Periyodik ve sistematik toprak, yaprak ve meyve analizlerinin yapılmaması, yapılsa dahi bu analizlerden elde edilen sonuçların dorğru bir şekilde kullanılamaması

 • Detaylı arazi Vaziyet Planının hazırlanmaması (Koordinatlar, arazi içi yapılar, araziiçi sulama bölgesi bazında ağaç cinsleri-yaşları-sayıları, ana cins-tozlayıcı cins ayrımlarının yapılmaması, yükseklik-toprak cinsi-su tutma kapasitesi gibi durumların belirlenmemesi)

 • Özgün bir bitki besleme programının hazırlanmaması

 • Özgün ve kapsamlı bir Entegre Zararlı Mücadele programının hazırlanmaması

 • Kültürel (çapalama, budama, toprak sürme, ot biçme, taş toplama...) işlemlere ilişkin detaylı bir planlama yapılmaması

 • Ekipman ihtiyaç analizinin yapılmaması, amaçlanan operasyona özgü ekipmanlar tasarlanamaması

 • Ekipman Bakım programlarının hazırlanmaması, bu programların takip edilmemesi ve ilgili maliyetlerin yönetilmemesi

  YUKARI ÇIK