ARANACAK KELİMEYİ GİRİN

Fizibilite Sorunları

Fizibilite Sorunları

 

Badem, ceviz & zeytin bahçesi yatırımları öncesinde gerekli fizibilite çalışmalarının yapılmadığı görülmektedir.

Yapılan fizibilite çalışmalarının da gerçeğe yakın olmadığı gözlemlenmektedir.

Pek çok yatırımcı ağırlıklı olarak bu tür bir yatırıma belirli kişilerin / kurumların (örneğin, bazı çiftçiler, fidan satıcıları) yönlendirmesiyle başlamakta olup, yatırım sürecinde ve devamında;
  • Ne tür giderlerin ve yatırım harcamalarının söz konusu olabileceği

  • Ne zaman ve ne kadar ürün elde edilebileceği

  • Elde edilecek bu ürünlerin hangi fiyatlardan satılabileceği

  • Hangi tarımsal ekipmanların ne zaman gerekli olabileceği

  • Ne kadar (toplam ve kümülatif) gider ve yatırım harcaması söz konusu olabileceği

  • Gerçekleşecek gider ve yatırım harcamalarının hangi yıl tamamen karşılanabileceği (amorti edilebileceği) konularında yeterli bilgiye sahip olamamaktadır.

    Badem, ceviz & zeytin bahçesi yatırımları öncesinde, bu tür bir yatırımda hangi tür gider ve yatırım harcaması yapılması gerektiğini bilen deneyimli kişiler tarafından detaylı bir fizibilite çalışması yapılması son derece önemlidir. Bu fizibilitenin sonucunda bu tür bir yatırım için ne kadar yıl süreyle ne tutarda ödeme yapılması gerekeceği ve yatırımın ne zaman kar sağlamaya başlayacağı kolaylıkla görülebilecek ve bu olgular baz alınarak yatırım kararı oluşturulabilecektir.

    YUKARI ÇIK